Sociaal domein.


Muziek en theater verbindt. Als je bezig bent met muziek en theater, zing je niet alleen maar een lied of speel je zomaar een rol. Je kan zonder woorden met anderen communiceren. Je kan elkaar voelen zonder een aanraking. Het Zelfvertrouwen kan erdoor groeien en onderlinge verschillen zullen vervagen. Het geeft je een kans je te uiten, te leren en te groeien. 

Daarom organiseren wij graag projecten voor mensen waarvan wij denken dat de unieke eigenschappen van muziek en theater hen in het bijzonder veel steun en kansen biedt. 


Zo zullen wij vanaf september 2018 verschillende projecten opstarten speciaal gericht op de volgende doelgroepen:


Nieuwe inwoners van Velsen (o.a. statushouders)

Met het project 'Wat speelt er in Velsen' helpen we d.m.v. het participeren in (het maken van) een theatervoorstelling nieuwe inwoners zich sneller thuis te voelen in hun nieuwe leefomgeving. Ook komt het groepsproces ten goede aan het uitbreiden van sociale contacten en helpt het zingen bij de taalontwikkeling.

Gezellige muziekavonden waarbij we steeds artiesten met verschillende culturele achtergronden uitnodigen om te komen spelen en hun persoonlijke verhaal te vertellen, zijn ook onderdeel van dit project. D.m.v. deze optredens, verhalen, gecombineerde concerten met andere artiesten en laagdrempelige jamsessies menen wij een steentje te kunnen bijdragen aan het verbinden van inwoners van Velsen.


'Moeilijk bereikbare jeugd' 

Juist voor jongeren die op de middelbare school bijvoorbeeld moeilijk goede resultaten boeken, veel op straat hangen, spijbelen of door uiteenlopende problemen extra aandacht nodig hebben kan muziek of theater een belangrijk doel betekenen in hun leven. Echter is het vaak voor deze jongeren minder voor de hand liggend dat zij vanzelf met muziekonderwijs in aanraking komen. Met ons project 'StreetWise' bieden we deze jongeren een kans om hun (muzikale) talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een hiphop orkest. Ze leren o.a. instrumenten bespelen, liedjes en 'beats' te componeren, een videoclip te maken en raps te schrijven. De problemen die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld slechte schoolprestaties kunnen als inspiratie dienen tijdens de groepslessen. Dit project zullen we uitvoeren i.s.m. o.a. middelbare scholen, jeugdzorg en sociale wijkteams. 


Mensen met een verstandelijke beperking

Motorische ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling zijn naast gewoon heel veel plezier een paar voorbeelden van de positieve effecten van muzieklessen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking! Afhankelijk van de beperking van de deelnemers en de wensen van de samenwerkende organisatie bieden wij cursussen aan op maat. Van muzieklessen waarin we in kleine groepjes samen muziek gaan maken op verschillende instrumenten, theaterspelletjes met wat grotere groepen, een slagwerkgroep, tot aan een orkest of een toneelstuk!


Ouderen

Met ons project G.R.IJ.S. (Gezellige Revueclub IJmond Senioren). Richten wij ons op 60+ers. Met een gezellige club van zo'n 25 deelnemers wordt er een eigen revue vormgegeven. Beïnvloed door verhalen van de deelnemers zelf, aangevuld met bestaande liedjes of zelfs eigen muziek wordt een komische voorstelling gemaakt. Deze voorstelling wordt natuurlijk ook uitgevoerd: in juni 2018 speelt G.R.IJ.S. haar eerste voorstelling 'Bloeien In De Herfst' maar liefst 5 keer op verschillende podia in de regio. O.a. wordt er een aantal verzorgingshuizen aangedaan. Daar hopen we weer meer ouderen te enthousiasmeren voor dit project. Het uitbreiden van sociale contacten, het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid alsmede het op peil houden van o.a. het geheugen zijn belangrijke doelen die we middels muziek en theater voor deze doelgroep bereiken. 

In 2019 hopen we dit project uit te breiden en toegankelijk te maken voor ouderen met een fysieke of mentale beperking. 


Houd onze pagina in de gaten: We ontwikkelen steeds nieuwe projecten!