Het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt IJmond bestaat uit:

 

Bas Piek - voorzitter

Gidi Schmidt - penningmeester

Jan Meijer - secretaris

Eline Schmidt - bestuurslid

Koen van der Wel - bestuurslid

De bestuursleden ontvangen, overeenkomstig met de statuten van de stichting CVIJ geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


U kunt HIER ons beleidsplan inzien. 

U kunt HIER onze statuten inzien.

U kunt HIER ons inhoudelijke en financieel jaarverslag van 2019 inzien.


Stichting Cultuur Verbindt IJmond heeft de culturele ANBI status!

Het RSIN/Fi-nummer van de stichting CVIJ is 857576938

Het Rekeningnummer t.n.v. Stichting Cultuur Verbindt IJmond: 

NL09 RABO 0319 0637 39

Ons  KvK nummer: 68753411