Het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt IJmond bestaat uit:

 

Jolanda Visser - voorzitter

Bas Piek - Vice voorzitter

Gidi Schmidt - penningmeester

Nathalie Piek - secretaris

Eline Schmidt - bestuurslid

Koen van der Wel - bestuurslid

De bestuursleden ontvangen, overeenkomstig met de statuten van de stichting CVIJ geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


U kunt HIER ons beleidsplan inzien. 

U kunt HIER onze statuten inzien.


Financien:

Door onze recente oprichting zullen door een verlengd boekjaar onze jaarcijfers medio 2019 gepubliceerd worden.

Stichting Cultuur Verbindt IJmond heeft de culturele ANBI status!

Het RSIN/Fi-nummer van de stichting CVIJ is 857576938

Het Rekeningnummer t.n.v. Stichting Cultuur Verbindt IJmond: 

NL09 RABO 0319 0637 39

Ons  KvK nummer: 68753411