"Music is the universal language... It brings people closer together" - Ella Fitzgerald.


Over ons:


CVIJ wil bijdragen aan het welzijn en de verbinding van iedereen in de regio IJmond, door laagdrempelig toegang te bieden tot moderne cultuur en cultuureducatie. 

 

Voor de periode 2017-2020 zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd: 


1.  Het verbinden van mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden. 

  •   Door grote projecten te ontwikkelen op het gebied van muziek, theater en dans brengt CVIJ mensen samen.  


2.  Kinderen stimuleren tot o.a. het maken van muziek, hetgeen zeer bevorderlijk is  voor hun ontwikkeling, door het aanbieden van, en het faciliteren van de totstandkoming van kwalitatief en vernieuwende cultuureducatie binnen het  (basis) onderwijs en daarbuiten.   

  • Het eigen ontwikkelde lesprogramma (onder andere Sound Lab met unieke experimenten) direct of indirect aan te bieden aan scholen. Daarnaast het organiseren van workshops op locatie van CVIJ.


3.  Verbeteren van de kwaliteit en verbreding van het cultuuraanbod.   

  • Samenwerkingsverbanden stimuleren met andere dienstverlenende organisaties en lokale makers en bedrijven en het gezamenlijk opstellen van een lokale cultuur agenda. 


4.  Cultuuronderwijs toegankelijk maken voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.   

  • Deelname aan cultuuronderwijs mogelijk maken door gelden van CVIJ beschikbaar te stellen welke verkregen zijn uit subsidies en sponsoring. 


5.  Dé nieuwe broedplaats van Velsen creëren. 

  • Het faciliteren van oefenruimtes  aan muziek- en theatergezelschappen uit de IJmond en ruimte bieden voor (groeps) muzieklessen, kleinschalige uitvoeringen en workshops.